05/12/2015
Venue: Teatro Valle dei Laghi
State: TN

PAOLA TURCI “IO SONO” TOUR IN TEATRO